logo

Veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmaster VO

Studierichting en masters

Toelating tot de master

Kom ik in aanmerking?

Aanvragen

Algemeen

Studierichting en masters

Hoe weet ik welke studierichtingen in aanmerking komen?
De tekortvakken zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Klassieke Talen, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica of Wiskunde. Twijfel je over of je wordt toegelaten tot een van deze masters? Neem dan contact op met de lerarenopleiding van je keuze. Mogelijk moet je eerst een deficiëntietraject volgen.

Aan welke universiteiten kan ik een universitaire lerarenopleiding volgen?
Er zijn 10 universiteiten en 5 hogescholen die een lerarenopleiding hebben waar educatieve masters worden aangeboden in de tekortvakken. Dat zijn:

 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Tilburg University
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Fontys Sittard
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • NHL Hogeschool
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Meer informatie.

Ik wil een opleiding volgen aan een hogeschool, heb ik dan ook recht op de tegemoetkoming?
Ja, ook dan heb je sinds dit jaar recht op een tegemoetkoming. Mits de de opleiding leidt tot een eerstegraads bevoegdheid in een van de genoemde tekortvakken.

Welke masters komen in aanmerking?
In de lijst met ISAT-codes vindt u alle masteropleidingen tot waarvoor u een tegemoetkoming onderwijsmasters kunt krijgen. Als je een (een- of tweejarige) onderwijsmaster gaat volgen, kun je een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Dat geldt ook als je een ‘gewone’ master met een educatieve afstudeerrichting gaat volgen. Deze ‘gewone’ master is bijvoorbeeld een master Natuurkunde, waarbij je kunt kiezen voor een educatieve afstudeertrack en zo je bevoegdheid halen. Voor meer informatie over welke masters een educatieve afstudeerrichting hebben, kun je terecht bij je onderwijsinstelling.

Toelating tot de master

Hoe weet ik of ik word toegelaten aan een ULO?
De toelatingseisen verschillen per educatieve master. Voor de toelatingseisen kun je contact opnemen met de desbetreffende opleiding.

Welke vooropleidingen geven toegang tot de educatieve masters in tekortvakken?
Als je wilt weten of je wordt toegelaten tot een master kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding waaraan je zou willen studeren. Misschien moet je een deficiëntietraject volgen.

Kom ik in aanmerking?

Krijg ik ook een tegemoetkoming als ik in februari 2018 start?
Ja, als de educatieve master die je wilt gaan doen ook in februari start, kun je de tegemoetkoming aanvragen. Als je in februari start, is de aanmeldtermijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018. Niet alle opleidingen starten ook in februari. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met de opleiding waaraan je wilt studeren. Houd er rekening mee dat de inschrijftermijn voor de start in februari voor sommige ’opleidingen al in oktober eindigt.

Kom ik ook in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer ik een educatieve master in deeltijd volg?
Ja, ook wanneer je de opleiding in een van de tekortvakken volgt in deeltijd kom je in aanmerking.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen als ik in 2017 wil starten met een educatieve master?
Als je in 2017 start met een educatieve master en je voldoet aan de voorwaarden, kun je de tegemoetkoming aanvragen van 1 augustus tot en met 31 oktober 2017.

Ik heb een educatieve minor afgerond en krijg vrijstelling in de master. Kom ik dan ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, ook dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. Mits je voldoet aan de overige voorwaarden.

Pas in 2017/ 2018 start ik met het educatieve gedeelte van mijn tweejarige master aan de Universitaire Lerarenopleiding. Kom ik dan ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. In dat geval is het belangrijk dat je bij het aanvragen een verklaring van de studieadviseur meestuurt. Aan de hand van dat bewijsstuk kan DUO bepalen dat je inderdaad in bent gestart aan de educatieve afstudeerrichting binnen jouw master. Je krijgt vanaf de start van het educatieve deel 2 jaar de tijd om de diploma te behalen. Als je start in 2018, kun je de tegemoetkoming pas aanvragen vanaf 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

Geldt er een leeftijdsgrens of een datum van afstuderen voor de educatieve master om de tegemoetkoming te krijgen?
Nee, er is geen leeftijdsgrens. Een voorwaarde is wel dat je niet langer dan vijf jaar geleden jouw vooropleiding of deficiëntietraject mag hebben afgerond.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kan ik dan wel de tegemoetkoming aanvragen?
Ja. Ook aanvragers uit andere lidstaten van de Europese Unie kunnen een aanvraag indienen. Verder moet je natuurlijk worden toegelaten aan een van de educatieve masters in een van de tekortvakken – en voldoet aan de overige voorwaarden –, kun je de tegemoetkoming aanvragen. Je moet als aanvrager daarnaast zekere mate van integratie met de Nederlandse samenleving hebben.

Ik volg twee masters tegelijkertijd, waaronder een educatieve master (bijvoorbeeld Natuurkunde). Kan ik dan gebruikmaken van de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Ja, dat kan als de bachelor niet langer dan vijf jaar geleden is behaald. De tegemoetkoming kun je aanvragen wanneer je start met de lerarenopleiding.

Ik ben recent gepromoveerd kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, ook dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. Mits je niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd bent en voldoet aan de overige voorwaarden.

Ik heb mij ingeschreven voor de vakmaster en gebruik daarnaast mijn individuele keuzeruimte om mijn eerstegraads bevoegdheid te halen. Ik sta daarom niet ingeschreven bij de lerarenopleiding. Kan ik dan in aanmerking komen voor de voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Ja, dat kan. Als het gaat om een geïntegreerde master waarin je verspreid over twee jaar vakken volgt om je eerstegraads bevoegdheid te halen. De tegemoetkoming kun je aanvragen op het moment dat je start met je vakmaster.

Ik ben met mijn educatieve master begonnen in 2017 maar heb geen tegemoetkoming aangevraagd voor de februari-instroomperiode. Kan ik alsnog een tegemoetkoming aanvragen?
Ja, dat kan. Als je nog geen tegemoetkoming hebt aangevraagd kun je dat alsnog doen tot 31 oktober 2017.

Terug naar boven

Aanvragen

Tot wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen voor de instroom in september 2017?
Wanneer je met een educatieve master start in september 2017, kun je de tegemoetkoming van 1 augustus 2017 tot en met 31 oktober 2017 aanvragen via de website van DUO. Start je aan een educatieve master in 2018 dan kun je de aanvraag doen van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.

Ik heb een vraag over mijn inschrijving en/of het uitkeren van de tegemoetkoming. Bij wie moet ik hiervoor zijn?
Voor vragen over het aanvragen van de tegemoetkoming en over het uitbetalen van het geld, kun je contact opnemen met DUO via tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl of 050-5999099. Aanvragen kan op de website van DUO.

Moet ik een stage-overeenkomst meesturen bij de aanvraag?
Nee, als je een tegemoetkoming aanvraagt voor een educatieve master hoef je geen stage-overeenkomst mee te sturen.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen wanneer ik start op een moment buiten september of februari?
Voor bepaalde opleidingen is het mogelijk om te starten in een andere buiten september en februari om. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 oktober van het jaar waarin de opleiding is gestart.

Ik begin pas in 2017 of 2018 met mijn opleiding. Tot wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Wanneer je in 2017 start met de opleiding kun je een tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Start je in 2018 met de opleiding dan kun je aanvragen van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.

Terug naar boven

Algemeen

De regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters is per 1 augustus 2017 gewijzigd. Wat zijn de wijzigingen?
De tegemoetkoming is nu ook beschikbaar voor deeltijd onderwijsmasters in de tekortvakken. Er komen nu ook een aantal HBO-masters in aanmerking. Daarnaast is het nu zo dat je niet twee maar maximaal vijf jaar geleden je vooropleiding mag hebben afgerond. Zo komen ook young professionals in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daarnaast is de aanvraagtermijn verruimd. Je kunt de tegemoetkoming nu aanvragen tot en met 31 oktober van het kalenderjaar waarin de studie aanvangt. Start je in 2017? Dan kun je aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Bij een start in 2018 kun je aanvragen tot en met 31 oktober 2018.

Waarom mag je niet langer dan vijf jaar geleden de vooropleiding, promotietraject of deficiëntietraject hebben afgerond?
De termijn sluit aan bij de doelstelling van het ministerie van OCW om de instroom van pas afgestudeerde bachelor en masterstudenten in 1e graads lerarenopleiding te bevorderen.

Hoeveel geld kan ik krijgen?
Wanneer je wordt toegelaten voor een educatieve master die opleidt tot een eerstegraads bevoegdheid Nederlands, Frans, Duits, Engels, Klassieke Talen, Grieks of Latijn, krijg je een tegemoetkoming van € 3.000. Voor de educatieve masters Natuurkunde, Scheikunde, Informatica of Wiskunde heb je recht op € 5.000.

Moet ik geld terugbetalen als ik stop, niet afstudeer of er langer over doe?
Ja, de tegemoetkoming moet je terugbetalen wanneer je niet na binnen een jaar na de nominale duur van de studie bent afgestudeerd. Je dient het subsidiebedrag van uiterlijk binnen 36 maanden terug te betalen. De eerste twaalf maanden wordt het bedrag niet verplicht teruggevorderd door DUO.

Mag ik werken als ik ook de tegemoetkoming ontvang?
Ja, dat is toegestaan. Realiseer je wel dat werken veel tijd vraagt en soms lastig is te combineren met een full time educatieve master-opleiding. Hierdoor loop je ook de kans dat je te veel uitloop hebt. Wanneer je meer dan een jaar uitloop hebt, moet je de tegemoetkoming terugbetalen. Een optie is om de studie in deeltijd te volgen.

Ik wil een opleiding in deeltijd volgen en daarnaast werken in het voortgezet onderwijs, kan ik in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Ook als je in deeltijd een educatieve master volgt en je gaat werken bij een schoolbestuur in het voortgezet onderwijs dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben van plan om direct te gaan werken in het voortgezet onderwijs en ga een speciaal zij-instroomtraject volgen, kom ik ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Wanneer je als zij-instromer staat ingeschreven kun je niet in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Deelnemers aan een zij- instroom traject staan niet als reguliere studenten ingeschreven en ontvangen ook geen diploma van een educatieve master. Je sluit het zij-instroomtraject af met een bekwaamheidsonderzoek. De school kan in dat geval een subsidie zij-instroom voor het zij-instroomtraject aanvragen, waarmee zij onder andere jouw opleiding bekostigen.

Mag ik gebruik maken van meerdere regelingen en tegemoetkomingen?
Nee, als je reeds gebruik maakt van een andere tegemoetkoming voor een masteropleiding kom je niet in aanmerking voor de tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Je mag wel gebruikmaken van de prestatiebeurs (OV, lening en aanvullende beurs).

Mag ik ook gebruikmaken van de mogelijkheid extra studiefinanciering aan te vragen?
Ja, dat mag. Deze kun je hier aanvragen. Voor de extra studiefinanciering gelden wel andere voorwaarden.

Mijn vraag staat er niet tussen
Als je iets wilt weten over het aanvraagformulier, ontvangstbevestiging of de uitbetaling, neem dan contact op met DUO. Dit kan telefonisch via 050 599 90 99 of stuur een mail aan tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Voor overige vragen met betrekking tot de tegemoetkoming, kun je contact opnemen met Voion via info@mastersvoorhetvo.nl of bellen met 06- 12 89 48 74

Terug naar boven