logo

Veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmaster VO

Studierichting en masters

Toelating tot de master

Kom ik in aanmerking?

Aanvragen

Algemeen

Studierichting en masters

Hoe weet ik welke studierichtingen in aanmerking komen?

De  tekortvakken zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Klassieke Talen, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica of Wiskunde. Twijfel je over of je wordt toegelaten tot een van deze masters? Neem dan contact op met de universitaire lerarenopleiding van je keuze. Mogelijk moet je eerst een deficiëntietraject volgen.

Aan welke universiteiten kan ik een universitaire lerarenopleiding volgen?
Er zijn 10 universiteiten die een lerarenopleiding hebben waar educatieve masters worden aangeboden in de tekortvakken. Daarnaast is er één Hogeschool die drie HBO-masters aanbiedt in de tekortvakken  Dat zijn:

 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Tilburg University
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Fontys Sittard (HBO master Engels, Nederlands en Wiskunde)

Meer informatie.

Ik wil een opleiding volgen aan een hbo-instelling, heb ik dan ook recht op de tegemoetkoming?
Nee, dan heb je geen recht op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is alleen voor studenten die een educatieve master volgen aan een universitaire lerarenopleiding. Een uitzondering zijn de HBO-masteropleidingen Engels, Nederlands en Wiskunde

Welke masters komen in aanmerking?
In de lijst met ISAT-codes vindt u alle masteropleidingen tot waarvoor u een tegemoetkoming onderwijsmasters kunt krijgen. Lijst met ISAT-codes. Als je een (een- of tweejarige) onderwijsmaster gaat volgen, kun je een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Dat geldt ook als je een ‘gewone’ master met een educatieve afstudeerrichting gaat volgen. Deze ‘gewone’ master is bijvoorbeeld een master Natuurkunde, waarbij je kunt kiezen voor een educatieve afstudeertrack en zo je bevoegdheid halen. Voor meer informatie over welke masters een educatieve afstudeerrichting hebben, kun je terecht bij je onderwijsinstelling.

Toelating tot de master

Hoe weet ik of ik wordt toegelaten aan een ULO?
De toelatingseisen verschillen per educatieve master. Voor de toelatingseisen kun je contact opnemen met de desbetreffende ULO.

Welke vooropleidingen geven toegang tot de educatieve masters in tekortvakken?
Als je wilt weten of je wordt toegelaten tot een ULO kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van de ULO waaraan je zou willen studeren. Misschien moet je een deficiëntietraject volgen.

Kom ik in aanmerking?

Krijg ik ook een tegemoetkoming als ik in februari start?
Ja, als de educatieve master die je wilt gaan doen ook in februari start, kun je de tegemoetkoming aanvragen. Als je in februari start, is de aanmeldtermijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming van 1 december 2016 tot en met 31 maart 2017. Niet alle opleidingen van de ULO’s starten ook in februari. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met de opleiding waaraan je wilt studeren. Houd er rekening mee dat de inschrijftermijn voor de start in februari voor sommige ULO’s al in oktober eindigt.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen als ik in september 2017 wil starten met een educatieve master?
Als je in september 2017 start met een educatieve master en je voldoet aan de voorwaarden, kun je de tegemoetkoming aanvragen van 1 augustus tot en met 31 oktober 2016.

Ik heb een educatieve minor afgerond en krijg vrijstelling in de master. Kom ik dan ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, ook dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. Mits je voldoet aan de overige voorwaarden.

Ik ben in 2016 begonnen. Pas in februari 2017/ september 2017 start ik met het educatieve afstudeerrichting van mijn tweejarige master. Kom ik dan ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. In dat geval is het belangrijk dat je bij het aanvragen een verklaring van de studieadviseur meestuurt. Aan de hand van dat bewijsstuk kan DUO bepalen dat je inderdaad in bent gestart aan de educatieve afstudeerrichting binnen jouw master. Je krijgt vanaf de start van het educatieve deel 2 jaar de tijd om de diploma te behalen. Als je start in februari 2017, kun je de tegemoetkoming pas aanvragen van 1 december 2016 tot en met 31 maart 2017.

Geldt er een leeftijdsgrens of een datum van afstuderen voor de educatieve master om de tegemoetkoming te krijgen?
Nee, er is geen leeftijdsgrens. Een voorwaarde is wel dat je niet langer dan twee jaar geleden de vooropleiding of het deficiëntietraject mag hebben afgerond.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kan ik dan wel de tegemoetkoming aanvragen?
Ja. Ook aanvragers uit andere lidstaten van de Europese Unie kunnen een aanvraag indienen. Verder moet je natuurlijk worden toegelaten aan een van de educatieve masters in een van de tekortvakken – en voldoet aan de overige voorwaarden –, kun je de tegemoetkoming aanvragen. Je moet als aanvrager daarnaast zekere mate van integratie met de Nederlandse samenleving hebben.

Ik volg twee masters tegelijkertijd, waaronder een educatieve master (bijvoorbeeld Natuurkunde en de Universitaire Lerarenopleiding. Kan ik dan gebruikmaken van de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Ja, dat kan als de Bachelor niet langer dan twee jaar geleden is behaald. De tegemoetkoming kun je aanvragen wanneer je start met de lerarenopleiding.

Ik ben recent gepromoveerd kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Ja, ook dan kom je in aanmerking voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Mits je niet langer dan twee jaar geleden gepromoveerd bent en voldoet aan de overige voorwaarden.

Ik heb mij ingeschreven voor de vakmaster en gebruik daarnaast mijn individuele keuzeruimte om mijn eerstegraads bevoegdheid te halen. Ik sta daarom niet ingeschreven bij de Lerarenopleiding. Kan ik dan in aanmerking komen voor de voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?
Ja, dat kan. Als het gaat om een geïntegreerde master waarin je verspreid over twee jaar vakken volgt om je eerstegraads bevoegdheid te halen. De tegemoetkoming kun je aanvragen op het moment dat je start met je vakmaster.

Terug naar boven

Aanvragen

Tot wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen voor de instroom in september 2017?
Wanneer je met een educatieve master start in september 2017, kun je de tegemoetkoming van 1 augustus 2017 tot en met 31 oktober 2017 aanvragen via de website van DUO.

Ik heb een vraag over mijn inschrijving en/of het uitkeren van de tegemoetkoming. Bij wie moet ik hiervoor zijn?
Voor vragen over het aanvragen van de tegemoetkoming en over het uitbetalen van het geld, kun je contact opnemen met DUO via tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl of 050-5999099. Aanvragen kan op de website van DUO.

Moet ik een stage-overeenkomst meesturen bij de aanvraag?
Nee, als je een tegemoetkoming aanvraagt voor een educatieve master aan een universitaire lerarenopleiding hoef je geen stage-overeenkomst mee te sturen.

Wanneer kan ik de Tegemoetkoming aanvragen wanneer ik start op een moment buiten september of februari?
Voor bepaalde opleidingen is het mogelijk om te starten in een andere buiten september en februari om. Als de startdatum ligt in de periode 1 september 2017 t/m 31 januari 2018, dan kan er in de periode 1 augustus t/m 31 oktober 2016 aangevraagd worden. Ligt de startdatum in de periode 1 februari t/m 31 augustus 2017, dan kan er in de periode 1 december 2016 t/m 31 maart 2017 aangevraagd worden.

Ik begin pas in 2017 of 2018 met mijn opleiding. Tot wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
De subsidieregeling is tijdelijk en loopt van 2015 tot 2018. De laatste aanvraagtermijn loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 oktober 2018.

Terug naar boven

Algemeen

Waarom mag je niet langer dan twee jaar geleden de vooropleiding, promotietraject of deficiëntietraject hebben afgerond?
De termijn sluit aan bij de doelstelling van het ministerie van OCW om de instroom van pas afgestudeerde bachelors en masters in de Universitaire Lerarenopleiding te bevorderen.

Hoeveel geld kan ik krijgen?
Wanneer je wordt toegelaten op de ULO voor de educatieve master die opleidt voor een eerstegraads bevoegdheid  Nederlands, Frans, Duits, Engels, Klassieke Talen, Grieks of Latijn, krijg je een tegemoetkoming van € 3.000. Voor de educatieve masters Natuurkunde, Scheikunde, Informatica of Wiskunde heb je recht op € 5.000.

Moet ik geld terugbetalen als ik stop, niet afstudeer of er langer over doe?
Ja, de tegemoetkoming moet je terugbetalen wanneer je niet binnen 2 jaar na de start van je studie bent afgestudeerd. Bij een tweejarige educatieve master moet je binnen 3 jaar zijn afgestudeerd. Je dient het subsidiebedrag van uiterlijk binnen 36 maanden terug te betalen. De eerste twaalf maanden wordt het bedrag niet verplicht teruggevorderd door DUO.

Mag ik werken als ik ook de tegemoetkoming ontvang?
Ja, dat is toegestaan. Realiseer je wel dat werken veel tijd vraagt en soms lastig is te combineren met een full time educatieve master-opleiding. Hierdoor loop je ook de kans dat je te veel uitloop hebt. Wanneer je meer dan een jaar uitloop hebt, moet je de tegemoetkoming terugbetalen.

Mag ik gebruik maken van meerdere regelingen en tegemoetkomingen?
Ja, met uitzondering van de Zij-instroomregeling, mag je gebruikmaken van de prestatiebeurs (OV, lening en aanvullende beurs).

Mag ik ook gebruikmaken van de mogelijkheid extra studiefinanciering aan te vragen?
Ja, dat mag. Deze kun je hier aanvragen. Voor de extra studiefinanciering gelden wel andere voorwaarden.

Mijn vraag staat er niet tussen
Als je iets wilt weten over het aanvraagformulier, ontvangstbevestiging of de uitbetaling, neem dan contact op met DUO. Dit kan telefonisch via 050 599 90 99 of stuur een mail aan tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Voor overige vragen met betrekking tot de tegemoetkoming, kun je contact opnemen met Voion via info@mastersvoorhetvo.nl of bellen met 06- 12 89 48 74

Terug naar boven