logo

Privacy

Persoonsgegevens die je opgeeft, gebruikt ‘Masters voor het vo’ alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet ‘Masters voor het vo’ aan de privacywetgeving.

Heb je bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt ‘Masters voor het vo’ je gegevens niet om je ook andere informatie toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

‘Masters voor het vo’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.