logo

Een eerlijk verhaal over salaris, arbeidsvoorwaarden en werkplezier in het voortgezet onderwijs

Geld alleen maakt natuurlijk niet gelukkig, maar een goed salaris maakt het leven wel makkelijker. Wat verdienen eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs? Wilma de Vries, rector van het Joke Smit College in Amsterdam, vertelt over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en werkplezier.

Wat verdient een startende eerstegraads leraar?

‘Als eerstegraads leraar kom je bij ons meestal in de LD-schaal terecht. Deze salarisschaal begint bij 2628 euro per maand en loopt op naar 5279 euro per maand. In principe gaat je salaris elk jaar een stapje omhoog, zodat je na 12 jaar het maximumsalaris verdient. De afgelopen jaren waren er door bezuinigingen maar weinig scholen die LD-schalen uitdeelden, maar dat is omgeslagen. Als we goede mensen voor de klas willen hebben, moeten we ook een goed salaris kunnen bieden.’

Valt er over het salaris te onderhandelen?

‘Zeker. Vooral als je een lesbevoegdheid hebt in een van de tekortvakken. Of als je bepaalde elementen in je cv hebt die jou meer waard maken. Dat kun je tijdens de onderhandelingen aangeven. Als je al een eerdere baan hebt gehad kun je met je salarisstrookje laten zien wat je daarvoor betaald hebt gekregen. Onderhandelen over het startsalaris gebeurt steeds vaker. Ik zie het vooral bij wis- en natuurkundigen. Zij zijn zich ervan bewust dat leraren in hun vak schaars zijn en hebben vaak al aanbiedingen gekregen van bedrijven. We willen kunnen concurreren met die bedrijven. Dat doen we natuurlijk niet alleen met het salaris. Wij bieden bijvoorbeeld ook veel ruimte voor onderzoek en opleiding.’

Wat doen jullie aan scholing en ontwikkeling?

‘Daar trekken we veel geld voor uit. Ik vind het belangrijk dat mensen de ruimte krijgen voor groei en ontwikkeling. De laatste jaren hebben wij veel jonge eerstegraads leraren aangenomen. Zij zijn het gewend om werkend te studeren en studerend te werken. Na hun opleiding willen ze graag doorgaan met leren. Veel van hen promoveren naast het lesgeven en nemen collega’s mee in de onderwijsontwikkeling. Regelmatig presenteren zij op vrijdagmiddag hun resultaten in een ‘Borrel&Show’. En ook al zijn deze leraren nog relatief jong, ze zitten al in onze schoolleiding, zijn intakecoördinator, decaan, docentencoach, of hoofd van het examenbureau. Inmiddels zijn we echt een lerende organisatie. Dat geldt voor de meeste instellingen in het voortgezet onderwijs. In de cao staat dat werknemers minimaal tien procent van hun tijd mogen besteden aan deskundigheidsbevordering. Daar is gewoon ruimte voor.’

Hoe zien de secundaire arbeidsvoorwaarden er uit?

‘We hebben natuurlijk vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. En 12 weken vakantie per jaar. In het voortgezet onderwijs is het hard werken. Je hebt niet alleen de lessen zelf, maar ook de voorbereiding van de lessen en het nakijken van toetsen. Dan is het lekker om tussendoor rust te hebben.’

Jullie bieden ook traineeships aan. Hoe zien die eruit?

‘Daarvoor volgen studenten met een inhoudelijke master op zak een tweejarig programma, waarin zij hun eerstegraads lesbevoegdheid halen. Zij geven drie dagen in de week les en studeren een dag in de week aan een universitaire lerarenopleiding. Afhankelijk van het type traineeship vullen ze de vijfde dag in met onderzoek of een leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. Tijdens het traineeship krijgen de studenten al betaald. Na afloop hebben ze de scholen voor het uitzoeken.’

Is het makkelijk om als eerstegraads leraar een baan te vinden?

‘Ja, dat lukt prima. Het is wel afhankelijk van het vak dat je geeft. Vooral in de bètavakken is veel werk, maar ook voor de talen en voor economie is veel vraag. Als je bent afgestudeerd heb je de scholen voor het uitzoeken. Wij hebben het geluk dat veel leraren het volwassenenonderwijs aantrekkelijk vinden. Doordat wij alleen lesgeven aan examenklassen is het werk inhoudelijk interessant, heel doelgericht en zijn de leerlingen gemotiveerd.’

Welk misverstand over beloningen in het voortgezet onderwijs moet echt de wereld uit?

‘Dat je slecht betaald wordt, want dat is echt niet zo. Als eerstegraads leraar in de LD-schaal zit je na 12 jaar op ruim 5000 euro per maand. En dat voor ontzettend leuk werk! Dat klinkt als een heel blij verhaal, maar dat is het ook. Nu er zo’n verjonging plaatsvindt ontstaan er in het voortgezet onderwijs veel initiatieven. Onze trainees hebben contacten met collega’s uit het hele land en delen binnen dat netwerk allerlei ideeën over onderwijsvernieuwing. Een paar jaar geleden hebben een paar van hen bijvoorbeeld een vak studievaardigheden opgezet, dat leerlingen van vmbo-t helpt bij de overgang naar de havo. Dat bleek zo succesvol dat we het hebben toegevoegd aan het lesprogramma. En in de meivakantie is onze aardrijkskunde-sectie naar IJsland gegaan om filmpjes op te nemen voor hun lessen. Daarmee willen we het ‘flipping the classroom’-principe meer invulling geven. Er heerst heel veel enthousiasme in het onderwijs. Het wordt tijd dat iedereen in Nederland dat door krijgt.’

Lees ook: Arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs

Datumjuni 11, 2018