logo

‘Dit beroep past goed bij mijn persoonlijkheid’ Justine Vaassen, scheikunde

interviewfoto_justine_vaassen

Justine Vaassen (25), masterstudent Science Education and Communication (Scheikunde) aan de TU Eindhoven

‘Ik wilde altijd al docent worden, maar pas later, nadat ik me eerst een aantal jaar had verdiept in de scheikunde. Na mijn master ben ik in de chemische sector aan de slag gegaan, maar ik haalde daar geen voldoening uit. Ik deed vooral proeven en deed weinig met mensen. Uiteindelijk heb ik een jaar in het bedrijfsleven gewerkt toen ik besefte dat ik echt een ‘mensen-mens’ ben en dat ik de stap naar docent eerder wilde maken.

Mijn huidige stage bij de Trevianum Scholengroep in Sittard is voor mij een bevestiging dat dit beroep goed bij mijn persoonlijkheid past. Ik haal er veel voldoening uit door de afwisseling en het plezier waarmee ik les geef. Het leuke aan lesgeven is dat je het elke keer weer anders doet. Elke leerling leert op zijn eigen manier, waardoor je de lesstof op verschillende manieren moet kunnen uitleggen.

Werkvormen

De master tot eerstegraads leraar duurt voor mij een jaar, omdat ik al een master heb afgerond. De master bestaat voor een groot deel uit stage. Ik geef les, bijles, bespreek en reflecteer mijn lessen en doe veel zelfstudie. Vooral het voorbereiden van lessen kost tijd. Vanuit de TU Eindhoven word ik gestimuleerd om op verschillende manieren les te geven. In het voorbereiden van die werkvormen zit de nodige arbeid. Hoe het geven van die lessen gaat? Met vallen en opstaan. Een klassieke les, waar de docent vertelt aan de klas, is het eenvoudigst. Maar juist de afwisseling met andere werkvormen maakt het lesgeven leuk en uitdagend.

Elke woensdag heb ik zelf les op de universiteit. Dat is meestal een lange dag, waarop veel informatie langskomt. Over de master ben ik heel tevreden. De TU Eindhoven heeft alles goed georganiseerd en de literatuur kan ik meteen vertalen naar mijn stage voor de klas. Ze proberen er altijd een praktische twist aan te geven. De dingen die ik op de universiteit leer bespreek ik regelmatig met de docenten op mijn stageplek. Zij kijken met hun praktijkervaring vaak anders tegen dingen aan dan ik. Daar kan ik weer van leren.

Stagebegeleiding

De begeleiding bij het Trevianum is perfect geregeld. Aan het begin van mijn stage werd ik eerst wegwijs gemaakt. De regels werden uitgelegd, zoals bijvoorbeeld het omgaan met mobieltjes in de klas, en er werd vooral goed naar mij geluisterd. Ik kon aangeven hoe ik mijn stage wilde inrichten en wanneer ik wilde beginnen met lesgeven. De eerste twee weken heb ik achterin de klas meegekeken. Daarna ben ik zelf begonnen met lesgeven. Eerst nog met mijn begeleider erbij, maar inmiddels helemaal alleen. Mijn eerste les ging goed. Ik wist meteen dat ik het leuk vond. Het was best een drukke klas, maar ze hebben de boel niet afgebroken. Het scheelt misschien dat ik alleen lesgeef aan het derde jaar of hoger en alleen havo en vwo. Al kun je op het gebied van klassenmanagement een hoop leren van lesgeven aan de onderbouw.

Ik bespreek mijn lessen regelmatig met mijn begeleider of met andere docenten. Ook hebben we het over zaken als orde houden, een klas stil krijgen, of contact maken met verschillende type kinderen. Dat orde houden leer ik steeds beter. De meest waardevolle les die ik heb geleerd is dat iedereen fouten maakt. Ik wil graag dat alles loopt zoals ik van tevoren heb bedacht. Maar op een middelbare school kan dat gewoon niet. Er gaan altijd dingen anders. In het begin werd ik helemaal stil als dingen anders liepen dan gepland. Inmiddels heb ik geleerd om met onverwachte gebeurtenissen te dealen.

‘De afwisseling met werkvormen maakt het lesgeven leuk en uitdagend’

Tegemoetkoming

Omdat ik een eerstegraadsbevoegdheid ging halen in een tekortvak, kwam ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Dat was fijn natuurlijk. Toch heb ik heel bewust gekozen voor de lerarenopleiding, net als mijn studiegenoten. Dat zijn allemaal hele open, sociale mensen-mensen. Volgens mij is dat het belangrijkste: dat je het leuk vindt om met andere mensen, vooral tieners, bezig te zijn.

Mijn advies aan geïnteresseerde studiekiezers is om je goed te oriënteren. Ik heb van tevoren bijvoorbeeld op twee scholen een dag meegelopen. Daardoor werd mijn keuze bevestigd. Bij de TU Eindhoven raden ze ook aan om een dag mee te lopen op een middelbare school. Het is een technische universiteit, dus docent worden is geen logische keuze. Door je goed te oriënteren kom je erachter of docent zijn echt iets voor je is.’

‘Ik heb tijdens mijn stage geleerd om met onverwachte gebeurtenissen te dealen’

Datumjanuari 13, 2017