logo
  • Header arbeidsvoorwaarden

Contact

Wil je meer weten over een van de lerarenopleidingen of over de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters? Stel je vraag dan via het interesseformulier. Je kunt zelf aangeven of je per email of telefoon benaderd wilt worden.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een van onderstaande instanties.

Over de opleiding

Heb je inhoudelijke vragen over een van de opleidingen, zoals de toelatingseisen, of ben je op zoek naar studieadvies? Op de sites van de universitaire lerarenopleidingen vind je meer informatie en de contactgegevens van de betreffende opleiding.

Over de regeling

Voor vragen over deze website en over de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters kun je contact opnemen met Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

E info@mastersvoorhetvo.nl

Over de aanvraag van de regeling

Als je meer wilt weten over je ingediende aanvraag voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters, de ontvangstbevestiging of de uitbetaling, kun je contact opnemen met DUO.

T 050 – 599 90 99
E tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl