logo

Colofon

De site Mastersvoorhetvo.nl geeft universitaire studenten informatie over de mogelijkheden om eerstegraads leraar te worden in het voortgezet onderwijs. De site richt zich specifiek op de vakken waarvoor landelijk een tekort aan leraren is.

Mastersvoorhetvo.nl biedt informatie over de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Via deze regeling kunnen universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding gaan volgen een tegemoetkoming van 3.000 of 5.000 euro aanvragen. Je vindt op deze site ook informatie over de arbeidsvoorwaarden en werkomgeving in het voortgezet onderwijs en informatie over de opleidingen die je kunt volgen om leraar te worden. Laat je inspireren door studenten en jonge docenten, die vertellen over hun studie en hun baan in het voortgezet onderwijs.

De site Mastersvoorhetvo.nl en de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De site Mastersvoorhetvo.nl is verbonden aan Wordleraarinhetvo.nl en wordt beheerd door Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

Wij danken ICL en de Universitaire lerarenopleidingen voor hun inbreng. Ook willen wij de studenten en leraren bedanken die hebben meegewerkt aan de ervaringsverhalen.

Website: www.mastersvoorhetvo.nl
E-mail: info@mastersvoorhetvo.nl

Voion

Voion, het arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs, werkt voor en samen met werkgevers en werknemers aan vraagstukken over de arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

Website: www.voion.nl
E-mail: info@voion.nl

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto’s is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming vooraf een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat ‘Masters voor het vo’ zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht.